Thông tin website thanhthanhtravel.com.vn

Website thanhthanhtravel.com.vn hoạt động trong lĩnh vực Kinh doanh (*). Máy chủ website đặt tại Vietnam. thanhthanhtravel.com.vn có thứ hạng 12.562.687 trên toàn thế giới [theo Alexa] . Tên miền thanhthanhtravel.com.vn do "Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Thành Thành" làm chủ sở hữu, được đăng ký bởi "Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông" vào ngày 09/11/2006 thanhthanhtravel.com.vn
Lỗi cần khắc phục
- Không tìm thấy Google Analytic
- 97 liên kết không có thuộc tính TITLE
- 41 hình ảnh không có thuộc tính ALT
- Website có sử dụng thẻ Iframe
- Không tìm thấy thẻ meta ROBOTS
- Không tồn tại thẻ H1
- Tương tác mạng xã hội thấp
thanhthanhtravel.com.vn Trang chủ

Trang chủ

Trang chủ
Thông tin liên hệ
[Thông tin liên hệ đã ẩn]
SEO
Google Index : 6.120
Google Backlink : 1.730
Google Analytics :
Google Page Speed :
Liên kết : 97
Liên kết không có tiêu đề : 97
Hình ảnh : 41
Hình ảnh không có chú thích : 41
Flash :
Iframe :
Thẻ ROBOT :
Tệp ROBOTS TXT :
Sitemap :
Tỉ lệ text / html : 23.09
Phiên bản mobile :
Duyệt web an toàn : Không tìm thấy nội dung không an toàn nào

<h2> Giới thiệu
<h2> Dịch vụCho thuê
<h2> Infinity
<h2> Space Hi-Class
<h2> Mercedes E400
<h2> Mercedes S500
<h2> Toyota Camry
<h2> Hyundai Universe
<h2> Hình ảnh nhà hàng
<h2> Thực đơn nhà hàng
<h2> Nhà hàng Khải Hoàng Viên
<h2> Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt
<h2> Khách Sạn Sammy Đà Lạt
<h2> Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt
<h2> Đà Lạt Plaza Hotel
<h2> L’Alyana Ninh Van Bay (An Lam Ninh Van Bay Villas)
<h2> Vinpearl Nha Trang Resort
<h2> Amiana Resort Nha Trang
<h2> Sheraton Nha Trang
<h2> Thành Thành Travel 
<h2> Thành Thành Travel 
<h2> Thành Thành Travel 
<h2> Thành Thành Travel 
<h3> Thanhthanh Travel
<h3> Nhà hàng khải hoàng viên
<h3> Khách sạn
<h3> Khách sạn
<h3> Nhà cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu
<h3> Dịch vụ du lịch
<h3> Dịch vụ thể thao
<h3> Đối tác
Mạng xã hội
Google Plus One : 0
Facebook Like : 0
Facebook Share : 11
Facebook Comment : 0
Thông tin máy chủ
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 24 May 2017 13:38:57 GMT
Server: Apache/2
Location: https://thanhthanhtravel.com.vn/
Keep-Alive: timeout=2, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 24 May 2017 13:38:57 GMT
Server: Apache/2
Cache-Control: no-cache
Set-Cookie: XSRF-TOKEN=eyJpdiI6ImYwVklnWktNdzZrOHowcFhUd2NVekE9PSIsInZhbHVlIjoidGdyZXRTOENueTltcFlvZk03bzJLc3FmMk5yZ2NtM2FyXC9KRDY0Y2RrZVlQWWtYOWxhbXdKWnNSZG9yRVg2N2hDWkpCaUxIWWhxVDlPekNCVlNvemJ3PT0iLCJtYWMiOiI5ZWE4NDM3YWVlNmM1OWJiNmIzZDU0ZTM0Njk2ZTE4NjJkZTM1ZWM1NmJjN2I5ZThkMjZiNzkwOWE5ZmI4YmVmIn0%3D; expires=Wed, 24-May-2017 15:38:57 GMT; Max-Age=7200; path=/
Set-Cookie: laravel_session=eyJpdiI6IlNPemdzU1RHSitYZE9BU3VTaXNjZFE9PSIsInZhbHVlIjoieGFwVnZqYmZpSXB3Q2hKV3pQbDlCWDBsbnJGbURWMFBpSTl0eEViTWRoblwvNFFRMEdQYXA3NDlQcXB2UGZ0NU5HNXYzcW03Unhxd0lIaDlnWVwvYXUrUT09IiwibWFjIjoiYjQ5NGIwZjM2MzgxOWIzNjk0NTAwNWZlMzUxNjBjMDMxZmU2ZDhmYTc5MTkzNGM5NDE0ZjhkMmZlNDZkNGMzYyJ9; path=/; httponly
Set-Cookie: 7f020f06c1dd0d429dc38dd6fb0fadce93f8d757=eyJpdiI6Ik4yMXNEd0F6RThJS1JIdjBEbGFiTEE9PSIsInZhbHVlIjoidTlxV2JqT1g5VjV0eWx3K3JjS1VTS2I4cFV4SEJkbjE3OHRCWDFXQURGVFlJT0w3OGJCODdvbTE0VUV3TWtlM0I5XC9ycU1BWlVpUGkyaEozTjUzR1pGUjdkU2w1VUZRR2dZU292Q2luVVN4MW1sUEY0dFNNWjRvTHdCTnEyQmFjc1F3bU5HT1B1V1lCckNnQlFramVwc2ZOcTBydmVRa205cFNwSDlTandTQzQwSksrMlNDb3hsTERRUWVNdmd5aFBTZ1hFQ3ZjeGtsNFFYMlh6XC91cEIxQ0d5NDVRM3ZtdUlwdFNFZlhiXC9FVFpiWWdQWXVjcG5xTVNpbWMrdXdhQXBsVkdPdWFZaFRyV3NpYkVLdGRrRTMrbzVMbFpmNTZCOFA2S1BvY3pzekpDTmx4Z29BQUNHZ2pQYTRjWmJMdXEiLCJtYWMiOiI3YThhODBlM2YyZDU1NWQzMjdmYzMzM2M1OTFhYTRiOTlkYjg0NmI1MThlY2YzNThkZjcwNDYxNTIyNjhkMjYyIn0%3D; expires=Wed, 24-May-2017 15:38:57 GMT; Max-Age=7200; path=/; httponly
Vary: User-Agent
Keep-Alive: timeout=2, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

DNS
ns1.khanhhoa.net.vn
ns2.khanhhoa.net.vn
ns3.khanhhoa.net.vn
WHOIS
Creation Date: 2006-11-09 00:00:00.0
Expiration Date: 2017-11-09 00:00:00.0
Registrar: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - CN Tổng công ty Dịch vụ viễn thông
Registrant Name: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Thành Thành
Name Server: ns1.khanhhoa.net.vn
Name Server: ns2.khanhhoa.net.vn
Name Server: ns3.khanhhoa.net.vn
Lưu ý
Các thông tin liên quan đến website này được cập nhật vào lúc 20:38 24/05/2017 bởi   administrator, và có thể thay đổi vào từng thời điểm.